Kedai Maya - Wajib Klik

Tuesday, December 6, 2011

Jawapan Soalan 2(a) Prinsip Perakaunan SPM 2011

Soalan 2
2(a) Perkongsian Sepakat
Penyata Untung Rugi
bagi tahun berakhir 31 Disember 2010

RM
Untung Kasar


246250
Tambah
Hasil:

Faedah simpanan tetap
3000

Hutang Ragu (berkurang)
200

249450

Tolak
Belanja:

Susut Nilai Peralatan 8500

Susut Nilai Kenderaan 12600

Gaji

85250

Belanja pentadbiran 64800

Sewa dan Insurans
18270

Belanja kenderaan
6420
195840

UNTUNG
BERSIH53610

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...