Kedai Maya - Wajib Klik

Sunday, April 7, 2013

Kerja Kursus Prinsip Perakaunan SPM 2013 (Maklumat Belanjawan)Ini bukanlah jawapan... SEKADAR CONTOH ya...Mungkin juga ada kesilapan di sini


MAKLUMAT BELANJAWAN
a)   Baki  awal  tunai  pada  1  Julai  2013  dijangka berjumlah RM 77719 iaitu mengikut baki akhir bulan April 2013

b)   Jualan tunai dijangka meningkat sebanyak 2500 unit daripada bulan April. Jualan bagi bulan Ogos dan September dijangka meningkat 10% daripada bulan sebelumnya.

Jualan bulan Julai = Jualan Tunai April + (Pertambahan Unit Jualan X Harga Jualan Seunit)
= RM9800+(  2500 X RM5) = RM22300

Jualan Tunai pada Bulan Ogos ialah = RM22300 + (RM22300 X10%) = RM24530

Jualan Tunai pada Bulan September = RM24530 + (RM24530 X10%) = RM26983

c)   Jualan kredit diberi tempoh kredit selama sebulan. Syarat ini  bermula pada bulan Mei. Jualan kredit pada bulan  Jun dijangka sama dengan jualan kredit bulan April iaitu RM51800 (RM61 600 – RM9 800).

Jualan kredit juga dijangka akan meningkat 10% setiap bulan berbanding bulan sebelumnya.

Jualan kredit bulan Jun ialah yang dikutip pada bulan Julai ialah;
RM51800 + (RM51800X10%) = RM56980

Jualan kredit bulan Julai yang dikutip pada bulan Ogos ialah
RM56980 + (R56980 X 10%) = RM62678

Jualan kredit bulan Ogos yang dikutip pada bulan September ialah
RM62678 + (RM62678 X 10%) = RM 68946

d)  Pinjaman daripada agensi kerajaan untuk tempoh 10 tahun untuk membeli 2 buah forklift bernilai RM60000 diperoleh pada bulan Julai. Faedah  pinjaman  adalah 4% setahun, bermula tahun kedua pinjaman hingga tahun kesepuluh. Ansuran dan faedah akan  mula dibayar pada bulan Ogos.

Jumlah bayaran ansuran  pinjaman beserta faedah  ini adalah  seperti berikut:

Ansuran pinjaman = [RM60 000 + (RM60 000 X  4% X 9)] / 120 bulan
 = RM680

e)   Faedah   simpanan   tetap   ialah pada kadar , 3% setahun.
Faedah Simpanan Tetap
=
RM20 000 X 3%
_______________
12

=
RM50f)    Belian tunai dijangka meningkat sebanyak 8% setiap bulan mulai bulan April

Belian Tunai pada Bulan Mei ialah:
RM18 000 + (RM18 000 X 8 %) = RM19 440

Belian Tunai pada Bulan Jun ialah:
RM19 440 + (RM19 440 X 8 %) =RM20 995

Belian Tunai pada Bulan Julai ialah:
RM20 995 + (RM20 995 X 8%) = RM22675

Belian Tunai pada Bulan Ogos ialah:
RM22675 + (RM22675 X 8 %) = RM 24489

Belian Tunai pada Bulan September ialah:
RM24489 + (RM 24489 X 8%) = RM26448

g)   Belian kredit diberi tempoh kredit selama sebulan. Jualan kredit pada bulan April ialah RM14200 (RM32200 - RM18000). Belian kredit dijangka meningkat sebanyak 9% sebulan berbanding bulan sebelumnya.
Belian kredit bulan Mei ialah yang dibayar pada bulan Jun ialah

RM14200 + (RM14200 X 9%) = RM15478

Belian kredit bulan Jun yang dibayar pada bulan Julai ialah
RM15478 + ( RM15478  X 9% ) = RM16871

Belian kredit bulan Julai yang dibayar pada bulan Ogos ialah
RM16871 + (RM16871 X 9%) = RM 18389

Jualan kredit bulan Ogos yang dibayar pada bulan September ialah
RM18389 + (RM18389 X 9%) = RM20044

h)   Angkutan masuk meningkat 2%pada bulan Julai berbanding bulan April. Jumlah ini tidak berubah sehingga bulan September

i)     Kadar bayaran  meningkat 5% pada bulan Julai berbanding bulan April. Jumlah ini tidak berubah sehingga bulan September.

j)     Belanja alat tulis, belanja am, pengiklanan, gaji, Sewa dan upah  tidak berubah hingga bulan. Oktober.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...